Velostrada w Katowicach, pierwszy krok zrobiony

26 maja 2021 miasto Katowice zrobiło pierwszy krok dla rozpoczęcia budowy Velostrady w naszym mieście. Jest to też pierwsze zadanie w skali Metropolii GZM, która chce wybudować sieć połączonych ze sobą velostrad rowerowych. Projekt ma powstać jeszcze w tym roku a prace w terenie przy sprzyjających okolicznościach mogłyby się rozpocząć w połowie roku 2023.
Velostrada przynajmniej w pierwszej fazie będzie zbliżona do podobnego projektu w Jaworznie, czyli pozostanie wewnętrzną drogą rowerową w mieście łączącą poszczególne dzielnice.
W pewnym sensie jest to też realizacja obietnicy danej mieszkańcom w ostatnich latach o realizacji przeprawy pieszo-rowerowej z Giszowca na Dolinę 3 Stawów w związku z rozbudową węzła drogowego na Giszowcu. Pisaliśmy o tym we wcześniejszym artykule. Wzdłuż velostrady będzie poprowadzony chodnik. Jest też i miejsce dla wydzielonego pasa dla rolek, ale niestety tego Metropolia GZM w swoich planach nie przewidziała i raczej nie sfinansuje, oby chodnik był asfaltowy i odpowiednio szeroki.
Całość zgodnie z zapowiedziami Metropoli GZM może zostać sfinansowane z jej środków w 100%.

Nie zanosi się też, aby velostrada szybko uzyskała połączenie z ewentualną siecią planowaną przez Metropolię GZM.
Pierwszy powód to brak kontynuacji w stronę Mysłowic. Już na starcie bowiem miasto Katowice nie przejęło równocześnie odcinka biegnącego do granicy z Mysłowicami. O powodach przyjdzie jeszcze napisać w osobnym artykule. Szkoda wielka ponieważ umożliwiłoby to nie tylko późniejsze ewentualne połączenie z Mysłowicami i planowanym węzłem velostrad na Trójkącie 3 Cesarzy, ale przede wszystkim pozwoliłoby mieszkańcom większej części dzielnicy Giszowiec i dzielnicy Janów w tym i Nikiszowca do bezpośredniego korzystania z velostrady. O połączeniu tym samym Parku Bolina i Doliny Trzech stawów już nie wspominamy. W tej chwili swój początek/koniec velostrada będzie miała na ul Kolistej, czyli na obrzeżach Giszowca. Czekamy na rozwój wydarzeń.
Dalszy przebieg w Mysłowicach poprzez Ośrodek Słupna do Trójkąta 3 Cesarzy to już decyzja miasta Mysłowic. Jednak i tu wystąpiły już poważne problemy ponieważ władze Mysłowic wydały zgodę na rozbiórkę wiaduktów nad rzeką Przemszą, co o ile nie uniemożliwi budowy velostrady to przynajmniej bardzo znacząco podniesie koszty jej budowy na tym odcinku. Sytuacja na samym szlaku aż po autostradę A4 też jest nie wesoła.

Ponowny brak spójnej koncepcji rozwoju miasta Katowice widać w przeciwnym kierunku przebiegu velostrady t.j. poprzez Brynów do Oś. Witosa. Ogromnym zaniedbaniem ze strony miasta była zgoda na rozbiórkę w 2020 roku przeprawy poprzez ulicę Kościuszki dawnym wiaduktem kolejowym. Brak bezkolizyjnego połączenia z Brynowem przez ulicę Kościuszki będzie bolesny dla rowerzystów. Nie inaczej wygląda sytuacja przepraw nad ulicami Rolną i Kombajnistów.
Pochwalić należy natomiast miasto za zachowanie „różowego” wiaduktu nad A4. O ile bowiem wcześniejsze decyzje o rozbiórkach przepraw na odcinku Brynów-Załęska Hałda są do naprawienia o tyle tu nie byłoby już szans na zbudowanie nowej przeprawy.
Docelowo ten odcinek w planach Metropolii GZM ma mieć swój koniec/początek opodal stacji PKP Załęże.

Budowa tego typu inwestycji musi od samego początku mieć bardzo szeroki rozmach. Przykład Jaworzna, które „utknęło” ze swoją velostradą bez jej kontynuacji pokazuje jak nieprzemyślane było podejście przy jej budowie. Trochę to tak jak niegdyś było z odcinkiem autostrady Kraków-Mysłowice, gdzie nie było i dojazdu i kontynuacji.

Podsumowując.
Bardzo cieszy nas decyzja miasta o rozpoczęciu prac związanych z budową Velostrady.
Czekamy na dalsze kroki Katowic w rozbudowie całego systemu velostrad, Katowice są tu jednym z kluczowych elementów całej układanki i w pewnym sensie na naszym mieście spoczywa odpowiedzialność za możliwość ukończenia całego projektu sieci velostrad.
Niech ta decyzja będzie też zachętą dla pozostałych gmin wchodzących w projekt velostrad dla podjęcia działań.

Z materiałów miasta Katowice:
„Dziś, w samo południe, podpisany został akt notarialny w sprawie przejęcia przez Katowice gruntów po kolei piaskowej, należących do Spółki CTL Maczki-Bór. Umożliwi to powstanie drogi rowerowej o parametrach velostrady od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów, z jednoczesnym połączeniem z terenami  Katowickiego Parku Leśnego.  Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim kwartale tego roku.
Velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów” o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta. Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie rowerowe, jak i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.
Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim kwartale tego roku. Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację szacuje się na dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa może więc ruszyć w połowie 2022 roku. Rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady.”
Pełen tekst