zarząd

Rowerowe Katowice /słowo „stowarzyszenie” nie jest elementem nazwy/

Kontakt ogólny: stowarzyszenie@rowerowekatowice.org
(więcej w zakładce: kontakt) 

Skład zarządu od 24 maja 2021 roku:
Wiesław Bełz prezes 
kontakt: wieslaw.belz@rowerowekatowice.org

Komisja rewizyjna:
Tomasz Bartkowiak
Tomasz Gorol
kontakt: rewizyjna@rowerowekatowice.org

Zapraszamy do współpracy!