zarząd

Stowarzyszenie Rowerowe Katowice.
Kontakt: rowerowekatowice@gmail.com

Skład zarządu od 24 maja 2021 roku:
Wiesław Bełz prezes,
Grzegorz Ossoliński wiceprezes,
Piotr Latusek wiceprezes.

Komisja rewizyjna:
Tomasz Bartkowiak
Tomasz Gorol
Rafał Siciński

Zapraszamy do współpracy!