Walne Zebranie Rowerowych Katowic

W dniu 24 maja 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze stowarzyszenia Rowerowe Katowice.
Ustępujący zarząd stowarzyszenia złożył sprawozdanie za lata 2019-2021 i otrzymał pełne absolutorium zebranych.
W głosowaniu jednogłośnie wybrano nowy zarząd stowarzyszenia w składzie:
Wiesław Bełz prezes (ponownie)
Grzegorz Ossoliński wiceprezes (ponownie)
Piotr Latusek wiceprezes
Do  komisji rewizyjnej wybrano ponownie Tomasza Gorola i Tomasza Bartkowiaka oraz nowego członka RK – Rafała Sicińskiego.