Polityka Rowerowa …


Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego ukończona!
26 września br. zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego finalne pliki Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego. Dokument (140 str A4) to efekt ponad rocznej pracy wieloosobowego zespołu stowarzyszenia. Udział w projekcie wzięło łącznie 12 osób, ścisły zespół edytorski składał się z pięciu.

Praca nad dokumentem wprowadza Rowerowe Katowice na inny pułap na mapie podmiotów rowerowych kraju, jest też przepustką do kręgu podmiotów, zdolnych realizować tego rodzaju zlecenia.

Podsumowanie prac na Polityką to temat na obszerniejszy artykuł, na takie sprawozdanie przyjdzie czas. /WB/