Ważny komunikat!

Stowarzyszenie Rowerowe Katowice wycofuje się z plebiscytu ROWER-POWER
Po konsultacji z osobami zaangażowanymi w projekt, w uzgodnieniu z organami kontrolnymi stowarzyszenia, pragnę poinformować, że niniejszym …wycofujemy się z udziału w plebiscycie ROWER-POWER.

Wspomniane przedsięwzięcie jest niezwykle ważne. Stanowi sposób wyrażania suwerennej opinii o sprawach publicznych przez podmiot społeczny – nie samorządowy, nie prywatny i nie rządowy. 

Tym bardziej więc konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie niezbędnych procedur. Werdykty plebiscytu muszą być – klarowne, solidnie umotywowane, rzetelne w zakresie przyjętych kryteriów, a na końcu reprezentatywne (muszą mieć oparcie w weryfikowalnym głosowaniu, znaczącej środowiskowo grupy elektorów).

Mieliśmy zasadnicze wątpliwości co do respektowania tych zasad.    

Do sprawy plebiscytu rowerowego – pod tą lub inną nazwą – na pewno wrócimy. Tymczasem zawieszamy swój udział w projekcie.

Szczegółowe informacje i dalsze propozycje wprowadzimy niebawem pod dyskusję stowarzyszenia.
Będziemy szukali też szukali partnerów w innych organizacjach.

z rowerowym pozdrowieniem

Wiesław Bełz

stowarzyszenie Rowerowe Katowice
tel. 888-618-786 (7.00-21.00/6)
zarzad@RoweroweKatowice.org
www.RoweroweKatowice.org