Rowerowe interpelacje naszych radnych – Dawid Kamiński

Jest kolejna interpelacja radnego Dawid Kamiński w sprawie organizacji ruchu rowerowego.
Poprzednia dotycząca tych samych spraw załatwiona pozytywnie czyli likwidacja ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Szarych Szeregów na rzecz udostępnionego dla rowerów chodnika.

Takie rozwiązanie na prawdę wiele zmienia w codziennym życiu rowerzysty.
Podobne interpelacje składają i inni radni naprawiając tym samy słyszane od lat „nie da się”.
Jeśli i ta interpelacja zostanie załatwiona w całości pozytywnie – w co wierzymy, miasto Katowice będzie pierwszym w regionie pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych, oczywiście za wyjątkiem miejsc gdzie dla ciągłości biegu dróg rowerowych musiano zastosować takie rozwiązanie.

Jest więc szansa, że obowiązkowe śmieszki z kostki i bez standardowych wymiarów odejdą do lamusa.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawę radnym i prosimy o więcej.

Na zdjęciu:
ciąg pieszo rowerowy na ul. Owsianej z lat 90-tych XX wieku, relikt przeszłości w XXI wieku

linki do interpelacji
https://bip.katowice.eu/…/RI-VIII-001336%20P.%20Kami%C5%84s…

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/dokument.aspx…