Nowa ulica czyli c.d. ul Wspólnej

Od roku 2018 trwała budowa połączenia pomiędzy ulicami Tunelową a Jankego.
Właśnie jest na ukończeniu pierwszy etap tej inwestycji od strony ulicy Tunelowej.
Jak widać na zdjęciu odsłoniły się piękne tereny pod nową zabudowę.
Środowiska rowerowe sprzeciwiły się budowie tu drogi rowerowej. Postulowaliśmy, aby wprowadzić uspokojenie ruchu, gdyż docelowo ma to być droga osiedlowa. Miasto zdecydowało jednak mimo naszej opinii inaczej. Widoczna droga rowerowa nie będzie też elementem podstawowej infrastruktury rowerowej co tym bardziej dziwi w uporze jej realizacji.
Ciekawostką jest natomiast na poniższym zdjęciu ujęcie nowej drogi w tym i rowerowej w na północ od biegu ulic Stabika i Sandacza będącej połączeniem ulic Pijarskiej i Okoniowej, częściowo w biegu potoku Bagnik?
Tu jeszcze nic nie ma, same pola, ale może już za chwilę?