Giszowiec – Dolina czy będzie droga rowerowa?

Właśnie mija rok od ogłoszenia zamówienia na sporządzenie projektu koncepcyjnego połączenia rowerowego Giszowca z Doliną 3 Stawów poprzez przebudowywany węzeł na DK81/DK86.
Czekamy, czekamy i wciąż nie widać rezultatów.
Temat na pewno trudny, przeszkód i problemów bez liku.
Projekt jest odpowiedzią na apel mieszkańców miasta na utworzenie takiego połączenia drogą rowerową.
Głosy o realizację takiego połączenia słychać było już na długo przed rozpoczęciem prac projektowych przy węźle DK81/DK86 oraz w czasie konsultacji samego projektu jego przebudowy.
Sam projekt przebudowy węzła drogowego, drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o takim czy innym przebiegu w ogóle nie brał pod uwagę, co jest nieodwracalnym błędem.

Jeśli realizacja tego pomysłu dojdzie do skutku w najbliższych latach, będzie to też poza dojazdem rekreacyjnym na Muchowiec doskonały skrót komunikacyjny pomiędzy dzielnicami.
Przedmiotem zamówienia rozstrzygniętego 13 grudnia 2018r było:

opracowanie projektu  koncepcyjnego przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego, zapewniającej połączenie planowanej infrastruktury rowerowej wpisanej w nowy układ drogowy realizowany w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I” oraz terenów w rejonie ul. Kolistej z Katowickim Parkiem Leśnym…”
Zamówienie udzielono 4 lutego 2019r na kwotę 121 524 pln. Do realizacji wybrano firmę Collect Consulting S.A. z Katowic. Termin realizacji 11 miesięcy.