Chorzowska – kolejny udostępniony chodnik

Na ul. Chorzowskiej przy ING udostępniono chodnik dla rowerów na odcinku od ul. Sokolskiej do ul. Grundmana.
W ramach tego powstały dwa przejazdy dla rowerów i obniżono krawężniki. Całość łączy się z udostępnionym chodnikiem przy ul. Sokolskiej – od ul. Mickiewicza do Chorzowskiej oraz drogą rowerową na ul. Grundmana. Dzięki temu istniejąca stacją wypożyczeń rowerów też uzyskała pełne „połączenie ze światem”.
Co prawda nie zgrano prac przy jednym przejeździe i wpierw go wymalowano a potem wyasfaltowano, ale to wypadek przy pracy, który zapewne zaraz zostanie naprawiony.
To teraz czekamy na takie same rozwiązania w dalszym biegu czyli na udostępnionym chodniku na ul. Sokolskiej.